ბანერი Top - 1050X110px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 2700 GEL
ბანერი M1 - 800X120px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 1990 GEL
ბანერი A1 - 240X300px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 1290 GEL
ბანერი A2 - 240X300px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 1090 GEL
ბანერი A3 - 240X300px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 790 GEL
ბანერი A4 - 240X300px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 540 GEL
ბანერი A5 - 240X300px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 440 GEL
ბანერი H1 - 800X100px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 990 GEL
ბანერი D - 210X48px
100%
ღირებულება 4000 GEL
ბანერი K - 146X150px
5 000 000 ჩვენება
ღირებულება 650 GEL