ბანერი A1 Block - 240X350px
25% ჩვენება
ღირებულება 290 GEL
თავისუფალია
ბანერი A2 Block - 240X350px
25% ჩვენება
ღირებულება 270 GEL
თავისუფალია
ბანერი N Block - 240X150px
100% ჩვენება
ღირებულება 250 GEL
თავისუფალია