ბანერი Top - 600X210 (შიდა გვ. px600X100px)
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 950 GEL
თავისუფალია
ბანერი MB - 190X100px
50% ჩვენება
ღირებულება 390 GEL
თავისუფალია
ბანერი A1 - 240X350px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 750 GEL
თავისუფალია
ბანერი A2 - 240X350px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 550 GEL
თავისუფალია
ბანერი A3 - 240X350px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 390 GEL
თავისუფალია
ბანერი H1 - 728X90px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 360 GEL
თავისუფალია
ბანერი H2 - 728X90px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 250 GEL
თავისუფალია
ბანერი H3 - 728X90px
50% ჩვენება
ღირებულება 190 GEL
თავისუფალია
ბანერი H4 - 728X90px
50% ჩვენება
ღირებულება 150 GEL
თავისუფალია
ბანერი H5 - 728X90px
50% ჩვენება
ღირებულება 120 GEL
თავისუფალია