ბანერი Top - 1200 X 110 px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 1190 GEL
თავისუფალია
ბანერი A1 - 240X350px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 850 GEL
თავისუფალია
ბანერი A2 - 240X350px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 690 GEL
თავისუფალია
ბანერი A3 - 240X350px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 550 GEL
თავისუფალია
ბანერი H1 - 728X90px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 490 GEL
თავისუფალია
ბანერი H2 - 728X90px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 350 GEL
თავისუფალია
ბანერი H3 - 728X90px
50% ჩვენება
ღირებულება 190 GEL
დაკავებულია
ბანერი H4 - 728X90px
50% ჩვენება
ღირებულება 150 GEL
დაკავებულია
ბანერი H5 - 728X90px
50% ჩვენება
ღირებულება 120 GEL
დაკავებულია