ბანერი TOP - 1230X110px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 990 GEL
თავისუფალია
ბანერი SLIDER - 728X300 px
1/7 ჩვენება
ღირებულება 690 GEL
დაკავებულია
ბანერი A1 - 240X350px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 790 GEL
თავისუფალია
ბანერი A2 - 240X350px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 590 GEL
თავისუფალია
ბანერი C1 - 728X90px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 550 GEL
თავისუფალია
ბანერი C2 - 728X90px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 290 GEL
თავისუფალია
ბანერი C3 - 728X90px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 220 GEL
თავისუფალია
ბანერი N block - 240X300 px
50% ჩვენება
ღირებულება 650 GEL
თავისუფალია
ბანერი B - 240X350px
2 000 000 ჩვენება
ღირებულება 290 GEL
თავისუფალია