ბანერი A1 - 240x350
50%
ღირებულება 170 GEL
თავისუფალია
ბანერი A2 - 240x150
100%
ღირებულება 160 GEL
თავისუფალია
ბანერი A3 - 240x150
100%
ღირებულება 140 GEL
თავისუფალია
ბანერი A4 - 240x150
100%
ღირებულება 130 GEL
თავისუფალია
ბანერი Top - 125X125
25%
ღირებულება 220 GEL
დაკავებულია