ბანერი Top - 600X210
1/4 ჩვენება
ღირებულება 550 GEL
თავისუფალია
ბანერი Micro - 190X100px
50% ჩვენება
ღირებულება 220 GEL
თავისუფალია
ბანერი A Block - 240X150px
50% ჩვენება
ღირებულება 190 GEL
თავისუფალია
ბანერი H1 - 728X90px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 130 GEL
თავისუფალია