ბანერი Top - 1170X110
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 590 GEL
თავისუფალია
ბანერი Slider - 700X300
1/4
ღირებულება 390 GEL
თავისუფალია
ბანერი A Block - 240X350 px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 250 GEL
დაკავებულია
ბანერი H1 - 728X90px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 220 GEL
თავისუფალია
ბანერი H2 - 728X100px
1 000 000
ღირებულება 150 GEL
თავისუფალია