ბანერი Top - 1170X110
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 590 GEL
თავისუფალია
ბანერი A Block - 240X350 px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 250 GEL
თავისუფალია
ბანერი H1 - 700X100px
1 000 000 ჩვენება
ღირებულება 290 GEL
თავისუფალია
ბანერი H2 - 728X100px
1 000 000
ღირებულება 150 GEL
თავისუფალია